Don Frye vs Yoshihiro Takayama @ PRIDE 21

Direct Link: http://i59.photobucket.com/albums/g289/samosuke/MMA%20Gifs/fryetakayama.gif
BBCode: (Forums) [IMG]http://i59.photobucket.com/albums/g289/samosuke/MMA%20Gifs/fryetakayama.gif[/IMG]

James Thompson vs Don Frye @ PRIDE 34

Direct Link: http://i163.photobucket.com/albums/t286/dannytrejo1fan/frye6xp1.gif
BBCode: (Forums) [IMG]http://i163.photobucket.com/albums/t286/dannytrejo1fan/frye6xp1.gif[/IMG]

Don Frye vs Ken Shamrock @ PRIDE 19

Direct Link: http://i22.tinypic.com/5off5.gif
BBCode: (Forums) [IMG]http://i22.tinypic.com/5off5.gif[/IMG]